Stämsviks
Tomtförening

Till Startsidan

Segerstavägens
Samfällighets-
förening

Stämsviks Tomtförening & Segerstavägens Samfällighetsförening
Stämsviks
TomtföreningGrannsamverkan mot
brott i Stämsvik


►Gå till avdelningen


►Polisen i Bålsta

►Polisens sida om
Nyheter och händelser


 


VÄLKOMMEN
till två olika föreningar i vackra Stämsvik utanför Bålsta

Stämsviks
Tomtförening

har som ändamål att värna om områdets speciella karaktär, miljö och naturvärden.
Segerstavägens
Samfällighet
sförening

ansvarar för drift/underhåll av Segerstavägen och merparten av
dess stickvägar.


Några av de senaste uppdateringarna på föreningarnas Aktuellt- och Arkivsidor,
(mötesprotokollen innehåller det senaste som avhandlats i respektive styrelse).
 
Glöm inte heller att följa vad som händer på
►Anslagstavlan!
Senast uppdaterad 2021-12-05Segerstavägens
Samfällighets-
förening
30 km/tim gäller inom
hela vårt områdeUtnyttja
mötesplatserna!►Trafikinfo

 

Väderprognoser